ATGĀDNE

Skolēni un vecāki!

Pedagogu konsultācijas attālinātā formā tiek nodrošinātas stundu sarakstā norādīto mācību stundu laikos un saskaņā ar konsultāciju grafiku (to var atrast izglītības iestādes mājaslapā). Lūgums iepriekš pieteikties pie mācību priekšmeta pedagoga.

Ja ir ļoti lielas grūtības, tad, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus un vadlīnijas, saskaņojot ar mācību priekšmetu pedagogiem, skolēns var ierasties uz klātienes konsultāciju 1:1 izglītības iestādē.

Skolēnu e-dienasgrāmatā ir ieraksts ar šo informāciju.

Atbildēt