Atbalsts

Salacgrīvas vidusskolā turpinās darboties Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, īsāk – PuMPuRS.

Aicinām vecākus un jauniešus iepazīties ar plašāku informāciju www.pumpurs.lv un droši iesaistīties šajā projektā Salacgrīvas vidusskolā, izmantojot piedāvātās iespējas: attālinātajā mācību procesā svarīgi ir saņemt mācību priekšmetu pedagogu individuālas konsultācijas, psihologa konsultācijas, (kad mācības būs klātienē: saņemt ēdināšanas un dienesta viesnīcas pakalpojumus bez maksas).

Atsākam pieņemt iesniegumus no vecākiem, tie ir pieejami pie iestādes administratora katru darba dienu no plkst.8.00 – 17.00

Izmantosim šo iespēju!

Atbildēt