APSVEICAM!

2023. gada 17. novembrī Salacgrīvas kultūras centrā ar krāšņu koncertu svinēja Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienu, Salacgrīvas pilsētas 95. dzimšanas dienu, godināja Gada cilvēkus un Atzinības rakstu saņēmējus!

ATZINĪBAS RAKSTU par nesavtīgu palīdzību Ukrainas bērniem un jauniešiem saņēma Salacgrīvas vidusskolas saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka.

Apsveicam!

Foto: Ilga Tiesnese

Atbildēt