9. un 12.klašu skolēniem iespēja aizpildīt IZM aptauju par valsts pārbaudes darbu norisi

Gatavojoties mācību gada noslēgumam, Izglītības un zinātnes ministrija aicina vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klases skolēnus piedalīties aptaujā par pamata un vispārējās vidējās izglītības noslēguma pārbaudes darbu norisi 2019./2020. mācību gadā. Aptauja paredzēta tikai tiem skolēniem, kuri šogad kārtos noslēguma pārbaudes darbus! Salacgrīvas vidusskolas 9. un 12.klašu skolēni informāciju par aptaujas aizpildi saņēmuši E-klases pastā.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, šobrīd ir sagatavoti trīs rīcības scenāriji pārbaudījumu norisei, stingri ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās rekomendācijas.

Ja ārkārtējā situācija 12. maijā netiek pagarināta, ir šādi nosacījumi:

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, 9.klases skolēniem jākārto:

  • kombinētais pārbaudījums (mācību valoda, matemātika, Latvijas vēsture);
  • svešvalodas eksāmens.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, 12.klases skolēniem jākārto obligātie centralizētie eksāmeni:

  • vienā svešvalodā (pēc izvēles);
  • latviešu valodā;
  • matemātikā.

Ceturtais jeb izvēles eksāmens NAV OBLIGĀTS.

Ja izglītojamajam ir nepieciešams, viņš var kārtot jebkuru centralizēto (bioloģija, ķīmija, fizika, Latvijas un pasaules vēsture) vai necentralizēto (ģeogrāfija, ekonomika, informātika) eksāmenu.

 Vairāk informācijas VISC mājaslapā: https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200314.shtml

Atbildēt