Skolas vides novērtējums

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2016/10/Salacgrīvas-vidusskolas-vides-novērtējums-2016.pdf

Atbildēt