5.-8.klašu skolēni iepazīst Salacgrīvu un tās iestādes

Kārtējās mācību gada beigas – un kārtējā izzinošā diena “Vai pazīsti Salacgrīvu un tās iestādes?”

Katrai klasei bija jāapmeklē trīs objekti , kur skolēni uzzināja gan to, kā iestāde strādā,  kas tur strādā, izpildīja dažādus uzdevumus.

5.klases apciemoja Kultūras centru, kur direktore P.Dzērve ļāva ieskatīties pat parastam apmeklētājam visslēptākos stūrīšos . Pilsētas muzejā , neskatoties uz to, ka skolēni tur bija ne pirmo reizi, bija dažādi atklājumi. Kā vienmēr aizrautīgs bija P.Priekulis, izrādot Mantu kambara krājumus.

6.klases viesojās Domē, TIC un Katoļu baznīcā. Par izzinošo dienu atsauksmes no 6.a klases audzinātājs I.Čekaļinas: Liene, Mikus, Estere, Alīna, Ralfs pastāstīja, ka viņiem vislabāk ir paticis domes apmeklējums un tikšanās ar A.Zundi un I.Tiesnesi, jo bija izdomāti interesanti uzdevumi komandās-salikt Salacgrīvas novada teritoriju no puzles gabaliņiem, atrast konkrētu kabinetu domē, kā arī patika, ka balvās par pareizu atbildi varēja saņemt pildspalvu. Ārā ejot no katoļu baznīcas Sandris teica, ka tas esot bijis visinteresantākais šīs dienas apmeklējums. Arī Dāvim un Kristijai ļoti ieinteresējis skolotājas I.Ciršas stāstījums par katoļu ticību, baznīcas vēsturi, rožu kroni un ērģelēm. Lienei patika,ka varēja izmēģināt ērģeles spēlēt baznīcā. Sandijam,Kevinam vislabāk paticis TICā, kur no puzles gabaliņiem bija jāsaliek Salacgrīvas novada apskates objekti.

Kopumā interesanti pavadīta diena. Lielākā daļa skolēnu nebija nekad bijuši ne domē, ne katoļu baznīcā un varēja uzzināt daudz jaunas, vērtīgas informācijas.”

6.b klases vērtējumā tā bijusi ļoti izdevusies un interesanta diena!

7.a klases skatījumā vispārsteidzošākais bija ciemošanās “Brīzē”. “Mums bija jāiejūtas vecu cilvēku ādā un jāpilda dažādi praktiski uzdevumi. Tikām pie siltas tējas un cepumiem. Skolēniem ļoti patika ne tikai atmosfēra, bet arī interjers, ziemas dārzs un attieksme. Kā Tomass teica: “Ieguldījums veciem cilvēkiem”, pauž klases audzinātāja L.Ende. “Dabas aizsardzības pārvaldē I. Soma prata aizraut ar interesantiem uzdevumiem. Aizsargājamo parku un rezervātu nosaukumus pratīsim nosaukt.”  Vēl 7.klašu uzdevums bija apskatīt Maiju birzs akmeni, 7.b klases audzinātāja I.Noriņa pastāstīja skolēniem, ka tur viņas skolas laikā notikušas zirgu iejādes sacensības.

 

8.klases devās uz Kuivižiem, lai iepazītu tuvāk restorānu/ hoteli “Kapteiņu osta”, zvejniecību un uzņēmējdarbības uzsākšanu Salacgrīvā pie A.Skujas. Skolēni teica, ka paticis “Kapteiņu ostā”, kurā ir stāstīts par profesiju daudzveidību, kādas nepieciešamas, lai strādātu šajā nozarē, ir parādītas istabiņas un bijusi laipna uzņemšana. Jauns apskates objekts bija viesošanās pie A.Jirgesona, kur skolēni iepazinās ne tikai ar esošo darbības veidu, bet uzzināja arī par turpmākajiem plāniem un , protams, uzkāpa Kuivižu skatu tornī.

Kopumā gan skolotāji , gan skolēni atzina, ka  šī diena dod iespēju pabūt  kopā ar klasi ārpus skolas, gan uzzināt daudz jauna!

Paldies visiem iestāžu pārstāvjiem par atsaucību!

 

Inta Cirša

Atbildēt