5.-7. klašu skolēni nostiprina prasmes izglītojoši tehniskajās darbnīcās “Elektronika un krāsas”

2023. gada 7. novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbalsta pasākuma “Ārpusstundu nodarbība” ietvaros Salacgrīvas vidusskolā norisinājās trīs izglītojošās tehniskās darbnīcas STEM un vides jomā “Elektronika un krāsas” 5. – 7. klašu izglītojamiem.

Elektronika ir joma, kas mūsdienās ir aktuāla daudzās dažādās profesijās un nozarēs. Tehnisko darbnīcu laikā jaunieši iepazina tehnoloģiju attīstību laika gaitā, praktiski apguva elektrisko shēmu darbības pamatus (to, kas ir noslēgta ķēde, strāvas plūsmu un Oma likuma izmantošanu savu ideju realizācijā) un potenciometru pielietojumu.

Noderīga bija informācija par krāsu teoriju, RGB skalu un toņu veidošanu, kā arī – krāsu toņu izmantošana elektroniskās ierīcēs. Lielu interesi raisīja lodēšanas process.

Katrs izglītojamais tehnisko darbnīcu norises laikā izgatavoja elektronisku ierīci – RGB krāsu toņu jaukšanas ierīci, kas, kopā ar iegūtajām zināšanām, palika jauniešu īpašumā.

Atbildēt