Ekoskolu Rīcības dienas

No 2023. gada 6. līdz 12. novembrim Latvijā notika Ekoskolu Rīcības dienas ar devīzi Planēta 1. vietā! Salacgrīvas vidusskolas Ekopadomes pārstāvji pieņēma lēmumu, kādas aktivitātes tiks veiktas katru dienu.

Pirmdien sekojām pa pēdām apgaismojuma, pārbaudot, vai visās telpās tiek izslēgts apgaismojums, ja tajās neviena nav. Otrdien pārbaudījām telpu vēdināšanas paradumus. Iepriekš tika noteikts, ka klases tiks vēdinātas, atverot logu līdz galam vaļā uz neilgu laiku, nevis pusvirus – visu stundu. Trešdien veicinājām izpratni par papīra lietderīgu izmantošanu. Skolā pieņēmām lēmumu, ka taupīsim papīru un domāsim, ko kopējam, papīra lapai izmantosim abas puses un papīru noformējumam lietosim atkārtoti. Ceturtdien sekojām tam, cik daudz ēdiena liekam uz šķīvja. Piektdien pievērsām uzmanību ūdens taupīšanai gan mājās, gan skolā.

Visu nedēļu skolā tika samazināta temperatūra iekštelpās, jo taupījām siltumu. Iekštelpu temperatūra skolā tiks paaugstināta tikai tad, kad ārā kļūs aukstāks.

Katra klase izveidoja plakātu, kura sauklis sākās ar vārdu “Varam!” Šogad mūsu skolas ekotēma ir atkritumi. Plakātu mērķis bija aicināt darīt visu, lai samazinātu atkritumu daudzumu, piemēram, nododot papīru makulatūrā. Šoreiz plakāti tika izvietoti dažādās iestādēs – AS “Brīvais vilnis”

SIA “Acteks”

Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas pārvaldē

veikalā “Radīts Piejūrā”

Salacgrīvas bibliotēkā un Salacgrīvas muzejā

uzņēmumā SIA“Īveja”

Par to paldies Salacgrīvas vidusskolas Skolas padomei un vecākiem.

Skolēnu atziņas par plakātu gatavošanu un kopīgu darbošanos:  

8.b klases skolēni izveidoja plakātu “Varam nodot baterijas!” Viņi atzīst, ka izlietotās baterijas ir vidēji bīstami atkritumi. 8.b klases skolēni saprata, cik svarīgi baterijas ir neizmētāt, jo to sastāvā ir kodīgas skābes un smagie metāli. ‘’Mūsu klasē ir prasmīgi skolēni – mākslinieki, ideju ģeneratori un palīgi –, tādēļ ir viegli izveidot plakātus.”

Otro klašu skolēni veidoja plakātu “Varam nodot izlietoto papīru makulatūrā!” Skolēni no 2.a un 2.b klases noskaidroja, kas ir makulatūra, ko var nodot makulatūrā. Viņi uzzināja papīra pārstrādāšanas ceļu, kā arī to, ka no pārstrādājamā papīra otrreizējā ražošanā iegūst dažādus ikdienā lietojamus papīra izstrādājumus – avīzes, salvetes, biroja papīru un tipogrāfijas papīru, aploksnes, kartona kastes, ietinamo papīru, tapetes, olu paliktnīšus, siltumizolācijas vati u.c. produkciju. 2.a klases skolēni pārrunāja, cik svarīgi saglabāt kokus, tādējādi taupot enerģiju un  ūdeni. Visvairāk 2.b klases skolēniem patika līmēt plakātu un krāsot attēlus, taču visgrūtākais bija sakārtot attēlus un tekstu uz plakāta.

12. klases skolēni aktualizēja tematu, kā samazināt oglekļa dioksīda jeb CO2  daudzumu, izveidojot plakātu “Varam samazināt CO2 daudzumu!’’ Veidojot plakātu, tika sadalīti pienākumi, tāpēc darbs ritēja raiti. 

5.a klase skolēni strādāja ļoti čakli. Lai izveidotu plakātu par tematu ‘’Varam lietderīgi izmantot papīrus’’, tika veikti šādi uzdevumi:

  1. Video materiāla noskatīšanās par to, kā pareizi šķirot papīru, kā to pārstrādā, ko ražo no pārstrādāta papīra. Video pieejams šeit:  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BafZapeqJYQ 
  2. Sarunu gaitā skolēni izteica savu viedokli un izspēlēja lomu – sižeta spēles, kas attēlotas fotogrāfijās  Kā varētu taupīt un lietderīgi izmantot papīru?

3. Sagatavoja priekšlikumus, kā taupīt un lietderīgi izmantot papīru:

  • lietot dokumentus digitāli (skolotāji pievieno atgādnes un uzdevumus digitālā formā E-klasē, nevis katram skolēnam kopē darba lapu). Izpildījām digitālās darba lapas par Lāčplēša dienu,  burtu mīklā atradot 10 vārdus, kas saistīti ar šo dienu, tātad nekopēt katram šāda veida darba lapas;
  •  lasīt e-grāmatas (šī ideja visiem nepatika, jo ir grūti lasīt ekrānā);
  •  mainīties ar grāmatām (izlasu savu jauno grāmatu, iedodu to klasesbiedram, nepērku tādu pašu);
  • šķirot papīru – klasē ir kaste, kurā liekam papīra atgriezumus, mājās lielākā daļa ģimeņu atdala papīru no sadzīves atkritumiem;
  •  izmantot atkārtoti – neveiksmīgi izprintēto pārbaudes darba lapu otrā pusē var veikt piezīmes.

Pirmo klašu skolēni veidoja plakātu “Varam saudzēt!” Skolēni atzina, ka bija priecīgi par iespēju darboties, veidojot plakātu, jo to darījuši pirmoreiz. Viņiem bija jāsaskaras ar dažādiem izaicinājumiem, piemēram, sadarbošanos, dalīšanos, nonākšanas pie kopīgas atbildes. Viņiem ļoti patīk runāt par tēmām, kas saistītas ar dabu un tās saudzēšanu, jo zina, ka tas ir svarīgi. Šo uzdevumu viņi veica no sirds. 

Salacgrīvas vidusskolas Ekopadomes pārstāvji aicina pievērst sabiedrības uzmanību savai ikdienai, lai mazinātu klimata pārmaiņas visā pasaulē.

Ekopadomes korespondente

Enija Šlekone

Atbildēt