100 dienas 1.klasē

Pirmklasnieku 100tās dienas pasākums Salacgrīvas novadā ir kļuvis par stipru tradīciju.

7.februāris ir diena, kurā aprit 100 dienas, kuras pirmklasnieki pavadījuši skolā, 1. klasē. Mēģināsim saprast – vai 100 ir daudz vai tomēr maz?

Pārrunājot iepriekš klasēs par izvirzīto jautājumu, secinām, ka 100 bērnu klasē vai ģimenē, 100 eiro, 100 gadu – tas ir daudz, bet 100 matu uz galvas, 100 centimetri, 100 soļi … ? Maz!

Šodien esam kopā ar Liepupes pamatskolas un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmklasniekiem. Šajā dienā par mūsu pavadonēm kļūst laika meitenes. Interesantā laika mašīnā, izvelkot pa krāsainai konfektei, sadalījāmies 4 grupās.

Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone uzdeva jautājumu: “Vai varat parādīt – cik daudz ir 1, 10, 100”, kad visi to ir parādījuši, tad direktore novēlēja jautru un piedzīvojumiem bagātu dienu.

Salacgrīvas novada priekšsēdētājs Dagnis Straubergs stāstīja anekdotes un uzdeva āķīgus atjautības uzdevumus, piemēram “Kā Jūs domājat, ja sētā ir 3 kaķi un tiem klāt pieliek piecus suņus, cik kaķu ir sētā?”, protams – visi zina – 8! :)) Cik ātri atbildējām, tik nepareizi – secinājums – ieklausīties!

Kad laika mašīna sāk griezties, tad pirmklasnieki uzsāk savas radošās dienas gaitas.

Pirmā grupa (attēlā) domāja par 100 dažādām profesijām, otrā grupa devās uz Salacgrīvas pilsētas bibliotēku, trešā grupa – uz muzeju un ceturtā grupa uz dabas izglītības centru “Ziemeļvidzeme”. Laika mašīnai griežoties, grupas mainījās vietām.

Laikam skrienot, visi satiekamies atkal visburvīgākajā iestādē Salacgrīvā  –  SNJIC “Bāka”.

Ir klusums, jo pirmklasnieki izbauda – cik ilgs laiks ir 100 sekundes.

Svētku noslēgumā Salacgrīvas novada pirmklasnieki parādīja, cik jautri viņiem gājis pirmajās 100 dienās skolā.

Ainažu pirmklasnieki lika ieklausīties – kādi rūķi sastopami skolā.

Liepupes pirmklasnieki deklamēja draiskus dzejoļus, dziedāja un lika arī rēķināt!

Taču Salacgrīvas pirmklasnieki piedimdināja zāli, jo gribēja izaugt lieli, dejojot un dziedot.

Kad pirmklasnieki uzzinājuši gana daudz lietu savās laika grupās, parādījuši, cik jautri viņiem gājis skolā, tad laiks svētku kliņģerim, jautrai mūzikai un raitiem deju soļiem.

Salacgrīvas vidusskolas administrācija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja, lai taptu šis skaistais pasākums – šoreiz ārpus ikdienas telpām, ārpus izglītības iestādes:)

Paldies:

Salacgrīvas vidusskolas sākumskolas MK vadītājai Vinetai Dancei, SNJIC “Bāka” vadītājai Lienei Eglītei un Martai Dancei, laika meitenēm “B” komandai – Nellijai, Elizabetei, Elīzai, Sintijai, Meisijai, 1. klašu audzinātājām  – Simonai, Ramonai, Dacei, Ivetai, skolotājām – Solveigai, Valentīnai, Salacgrīvas novada izglītības speciālistei Antrai Paeglei, pilsētas bibliotekārēm – Diānai, Guntai, muzeja darbiniecēm – Ievai, Ivetai, DIC “Ziemeļvidzeme” speciālistei un skolotājai Intai Somai, izglītības iestāžu direktoriem – PALDIES!

 

 

 

Atbildēt