1.klašu skolēnu – bitīšu lidojums uz Limbažiem

Ai bitīte, ai bitīte,
Tavu lielu čaklumiņu:
Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti,
Ne miedziņa negulēja!

Bitīšu svētki ir tradīcija, kuru Limbažu novada pašvaldība aizsāka pirms desmit gadiem, kad Limbažos durvis vēra Oļega Auzera Dzīvā sudraba muzejs. Līdz ar muzeja atvēršanu radās ideja izveidot skolēniem, kuri mācās pirmajā klasē, sudraba simbolu – bitīti.                      

Latviešu folklorā bite simbolizē čaklumu un strādīgumu. Arī Salacgrīvas vidusskolas čaklie un zinātkārie 1.a un 1.b klases skolēni 9.septembrī brauca uz Limbažiem, lai saņemtu sudrabkaļa Oļega Auzera darināto sudraba bitīti.

Burtnieka kvartālā mūs sagaidīja pasaku tēli: Ziedu muša, mārīte, lācītis un vistiņa.   Skolēni dziedāja dziesmas, gāja rotaļās.

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Beļaunieks pasniedza katram pirmklasniekam sudraba bitīti. Nu tik jāvāc zināšanas kā medus!                              

Pēc tam skolēni apmeklēja Dzīvā sudraba muzeju. Visvairāk visus pārsteidza izsmalcinātā sudraba pils – “Nākotnes pils”. Tālāk pirmklasnieku ceļš veda uz Teātra māju. Tur Ausekļa Limbažu teātris rādīja izrādi “Strupastīša talcinieki”. Sirsnīgos pantos pasaku varoņi bērniem atklāj, cik priecīgi ir strādāt visiem kopā – tad gan darbs veicas ātri un var padarīt daudz,  var arī atrast brītiņu jautrām dejām un citiem priekiem.

Paldies Limbažu novada Domei, Dzīvā sudraba muzeja vadītājai, sudrabkalim O.Auzeram,  fantastiskajiem aktieriem un režisorei I.Kalniņai par šo svētku dienu!  

Mūsu apņemšanās pēc pasākuma: “Centīsimies kā bitītes čakli strādāt un mācīties!”

1.a un 1.b klases audzinātājas

Laila Rozenberga un Evija Kosīte-Viļķina

Atbildēt