Veselīgs uzturs un Putras diena

Veselīgs uzturs kopā ar fizisko aktivitāti ir lielisks veids, kā saglabāt labu veselību visas dzīves laikā.

2.a un 2.b klases skolēni septembra mēnesi iepazina kā izdomas bagātu un čaklu darba darītāju. Skolēni svinēja Miķeļdienu. Kā dāvana Miķelim no rudens skaistām un interesantām dabas veltēm tapa mandala. Brīnišķīgais kopdarbs izdevās. Skolēni izpētīja un pārrunāja uztura piramīdu, skatījās video filmiņas par ēšanas kultūru, gatavoja pareiza uztura šķīvi, no mājām atnesa augļus un cienāja klasesbiedrus.

Oktobris jau tradicionāli ir kļuvis par Putras mēnesi. Šogad Salacgrīvas vidusskolas sākumskolas skolēni ražas svētkos godā cēla kartupeli. Tāpēc arī mēs izdomājām šogad ēst kartupeļu stampeni. Garšīgs gan bija! Paldies skolas saimniecēm! Viducīti rotāja nevis gaļa, bet saulīte jeb sviesta piciņa.

Ķinka, pencis, biguzis, penka grūsle – dažādos novados tā dēvē ēdājiem labi pazīstamo kartupeļu biezputru. Ak, piedodiet, varbūt ķinka skan tā pārāk parasti, varbūt  jāsauc būtu mūsdienīgi par kartupeļu biezeni vai biezputru. “Bet tā nu viš i” – no mūspuses caur Vidrižiem uz Limbažiem un tad uz Salacas pusi kartupeļu biezputru bieži joprojām dēvē arī par ķinku. Un kam nav ķinka, tam i pencis.
Pa augšmalu un uz Valmieras pusi gan ne – tur ķinka ir stūķis. Bet aiz Valmieras gadās, ka ķinka ir čāpa.

Mēs kā lieli darba darītāji noslēgumā gardi mielojāmies arī ar līdzatnestiem un pašu glīti sagrieztiem, uz šķīvja sakārtotiem  dārzeņiem  ar mērcīti jeb ķauzīti.

2.a un 2.b klases audzinātājas Laila Rozenberga, Evija Kosīte-Viļķina un pedagoga palīgs I.Laksberga

Atbildēt