Vecāki + skola = veiksmīgas sadarbības piemērs – saruna ar Skolas padomes priekšsēdētāju Aldi Gusarovu

Pašā mācību gada sākumā uz nelielu sarunu aicināju Salacgrīvas vidusskolas Skolas  padomes priekšsēdētāju Aldi Gusarovu. Tikšanās mērķis bija atskatīties uz pagājušo mācību gadu un vērties nākotnē – kādi mērķi šim mācību gadam, ko gribētos īstenot. Sarunas sākumā atklājas, ka Aldis pats savā laikā mācījies Salacgrīvas vidusskolā, tad dzīve aizvedusi uz Cēsīm un Rīgu, atpakaļ Salacgrīvā atgriezies jau ar savu ģimeni. Uz jautājumu, kas liek jauniem cilvēkiem atgriezties laukos, atbilde ir, ka galvenokārt tas darīts meitas dēļ – lai viņa varētu dzīvot tīrā vidē un būt laimīga. Tad nu gluži likumsakarīgi gan Aldis, gan viņa sieva Līga iesaistījās skolas dzīvē, jo meitiņa uzsāka mācības 3. klasē.

Pagājušajā mācību gadā Līga no klases vecākiem tika deleģēta pārstāvēt klasi Skolas padomē, bet, tā kā viņa netika uz šo pasākumu, tad aizgāja Aldis, kuram tika izrādīta uzticība un viņš tika ievēlēts par Skolas padomes priekšsēdētāju. Pagājušajā mācību gadā Skolas padome darbojusies ļoti aktīvi. Alda padomos un uzskatos ir vērts ieklausīties, jo viņš ir pierādījis, cik daudz var izdarīt, ja sadarbībā ar skolu iesaistās arī vecāki.

Pirmais nosacījums ir tāds, ka reāli ir jāstrādā, nevis gudri jāspriedelē. Salacgrīvai ir vajadzīgi iedzīvotāji, nepieciešams, lai šeit būtu uzņēmēji. Liela nozīme tam, vai uzņēmēji gribēs būt Salacgrīvā, vai šeit gribēs dzīvot cilvēki, ir arī SKOLAI. Tāpēc nepieciešams, lai cilvēki vēlētos, ka viņu bērni mācītos Salacgrīvas vidusskolā.  Protams, ka ļoti labi ir tas, ka skolai ir labi reitingi dažādās jomās, bet svarīgi ir arī tas, kā bērns jūtas skolā. Skolas padomes ierosinājums bija, ka jāuzlabo skolas gaiteņu izskats. Vizuāls efekts nozīmē ļoti daudz. 2.stāva gaitenis vasarā ieguva jaunu  veidolu – citas krāsas, brīnišķīgi mākslinieka Kristapa Auzenberga zīmējumi. Aldis sarunā novērtēja to, cik atsaucīga ir mūsu skolas direktore un  vadība, idejas tiek atbalstītas, tās var realizēt.

Milzīgs paldies komandai par ideju atbalstu un darbīgajām rokām no Alda puses: pirmkārt – ģimenei Līgai un Demetrai, direktorei Sanitai Šlekonei un viņas meitai Enijai, Sarmai Kacarai, Gunai Grotei Majorei, Ivetai Ivanovai, Vinetai Dancei un viņas mazmeitiņai Miai, Guntaram Ūdrim, Vitai Uzkalnei, Žanim Dubrovskim, māksliniekam Kristapam Auzenbergam, kā arī Tatjanai Kondratjukai, kas palīdzēja risināt organizējošus jautājumus, Krišjānim un Danielam Grigorjeviem par sastatņu staipīšanu. Savu pienesumu gaiteņa remontdarbos deva arī uzņēmumi SIA “Acteks” un SIA “PROCEL PRO”.

Ir pašiem jābūt aktīviem, jāgrib strādāt, jāiedrošina atklāties talantīgiem cilvēkiem, kas dzīvo mūsu apkaimē, jālūdz viņus mazliet sava laika ziedot arī skolai. Galvenais cilvēkus mudināt darboties – pieci, seši paveiks daudz, bet, ja divdesmit – tas jau ir liels spēks. Šajā mācību gadā lielais mērķis – atjaunot vēl viena gaiteņa izskatu. Mazo mērķīšu ir daudz, joprojām jādomā par to, ko likt pretī, lai skolēniem nebūtu vēlme visu brīvo laiku pavadīt telefonā, ko darīt, lai atrisinātu problēmu ar skolas grāmatu apvākošanu, un vēl un vēl.

Aldis uzskata, ka ir jāpanāk, lai skolēni lepotos  ar to, ka mācās Salacgrīvas vidusskolā, lai ar lepnumu to stāstītu citiem, lai rādītu un teiktu, cik mūsu skola skaista. Viņaprāt, jādomā par to, lai pilnveidotu skolas apkārtni, jo, piemēram, Sajūtu takā skolēniem ļoti patīk uzkavēties, jādomā, lai skolas telpās būtu mūsdienās tik pieprasītā interaktīvā māksla, tad bērni vairāk paši var darboties un viņiem ir interesanti.

Novēlējumu šim mācību gadam daudz, bet, ja mēs kopā darīsim, tad izdosies:
– Tikt pāri vārdiem ”nav vērts”. Ir vērts, ir vērts  darīt, uzsākt, īstenot, darboties. Arī tad, ja gadās kļūdas, ir vērts!!!
– Lai vairāk būtu pozitīvisma, jo tikai tā varam iegūt labu rezultātu!
–  Ja esam ieplānojuši, darām! Apkārt ir tik daudz atsaucīgu cilvēku, kas palīdzēs!
– Lai izdodas!
Paldies Aldim par sarunu, paldies par paveikto, lai izdodas izdarīt iecerēto!

 

Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Inta Balode

Foto no darbu veikšanas procesa:

Vispirms tapa plāns…

Vai vēl atceries, ka iepriekš gaitenis izskatījās šādi?

Pa vidu darbiem top māksla.

Darbos palīdz gan mazi, gan lieli palīgi…

 

 

Atbildēt