Vasaru ieskandinot

Svētki ir jāsvin! Svētki vairo prieku. Tik labi, ka to var darīt arī tad, ja tie vēl nav pienākuši.

Kur vēl, ja ne skolā, mācoties par tautas tradīcijām, mācām tās saglabāt, mācām tās izmantot, novērot un salīdzināt.

Košākie un siltākie gada svētki Vasaras saulgrieži vēl priekšā, taču sākumskolēni tos ieskandināja jau šodien, 30.maijā, visi kopā.

Mums palīdzēja folkloras kopa “Cielava”, ar kuru kopā mācījāmies kurt ugunskuru, izgreznot to, ziedot ugunij. Ugunskura izgreznošanu uzticējām Jāņiem, kuri to cienīgi arī izdarīja.

Arī meitenes ar vainadziņiem drīkstēja palīdzēt:) Paldies skolotājai Dacei Kašai un 1.b klases meitenēm.

Kad uguns silda, laiks iet latviskās rotaļās. Jaunākajiem skolēniem šobrīd patīk VISS, kas notiek skolā, bet varam saprast vecākos sākumskolēnus, kuriem tas viss, varbūt, šodien šķiet nemoderni, taču – vislielākais PALDIES 4.klašu skolēniem, kuri godam piedalījās visās rotaļās un atbalstīja mazākos.

Ikviens sākumskolas skolēns un skolotājs atnesa līdzi savu izjūtu par svētkiem. Dažiem bija izbrīns, ka “tagad taču maijs, un mēs jau svinam Jāņus?

Jā, jo mācāmies skolā, kurā viss ir iespējams.

PALDIES klašu audzinātājiem un skolēniem, PALDIES folkloras kopai “Cielava” un Laurai Eimanei.

Kad ugusnkurs izdedzis, laiks brīvbrīdim un pašgatavotām pusdienām:)

Klāt bija, rotaļās gāja un dziedāja līdzi Iveta Kupča, sākumskolas MK vadītāja

Foto: I.Kupča

Atbildēt