Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā

Salacgrīvas vidusskolai nepieciešams veikt fasādes remontdarbus Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Plānotā līguma summa nesasniedz Publiskā iepirkumu likumā noteikto būvdarbu līguma iepirkuma slieksni EUR 20 000 (bez PVN ).

Darbu izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis, saskaņā ar izglītības iestādes darba specifiku.

Uzaicinām pretendentus līdz 2021.gada 22.aprīļa plkst. 12.00 iesniegt cenu piedāvājumu.

Piedāvājumus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: skola@salacgrivasvsk.lv

Kontaktpersona: Tatjana Kondratjuka, tālr. +37128703487, e-pasts: tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs: Salacgrīvas vidusskola

Objekta adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Būvdarbu veids: āra remontdarbi

Darba uzdevums: veikt izglītības iestādes fasādes bojāto lokšņu un nolauzto vai izkritušo skrūvju nomaiņu

Darbu apjomu tabula

 N.p.k.  Darba un materiāla nosaukums  Mērvienība  Daudzums
1Ēkas fasādes bojāto lokšņu demontāža un utilizācijam2220,00
2Fasādes apšūšana ar cementa bāzes loksnēmm2220,00
3Cementa bāze Minerita loksnes 9mm (vai analogs)m2220,00
4Fasādes lokšņu abpusēja gruntēšana, krāsošana 2x (reizes). Toni precizēt dabā.m2220,00
5Nerūsējošā tērauda Minerit skrūves paredzētas fasāžu plākšņu stiprināšanai pie koka karkasa 4.9×38 ar blīvi (krāsotas pēc RAL) Toni precizēt dabā.gab.3200,00
6Nolauzto un izkritušo skrūvju nomaiņa visai fasādeikompl.1,00

Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu klātienē un precizēt specifikāciju sarakstā norādītos darbu apjomus.

Tāmē jāiekļauj tabulā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

Atbildēt