Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā

Salacgrīvas vidusskolai nepieciešams veikt kāpņu telpu – ziemeļu, rietumu pusē, to durvju nomaiņu un 3.stāva gaiteņa sienu, griestu remontdarbus Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Plānotā līguma summa nesasniedz Publiskā iepirkumu likumā noteikto būvdarbu līguma iepirkuma slieksni EUR 20 000 (bez PVN ).

Darbu izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis, saskaņā ar izglītības iestādes darba specifiku.

Uzaicinām pretendentus līdz 2021.gada 6.aprīļa plkst. 12.00 iesniegt cenu piedāvājumu.

Piedāvājumus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: skola@salacgrivasvsk.lv

Kontaktpersona: Tatjana Kondratjuka, tālr. +37128703487, e-pasts: tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs: Salacgrīvas vidusskola

Objekta adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Būvdarbu veids: iekštelpu remonts

Darba uzdevums: veikt remontu kāpņu telpās, nomainīt durvis, veikt remontu 3.stāva gaitenī (sienas, griesti)

Darbu apjomu tabula

N.p.k.Darba un materiāla nosaukumsMērvienībaDaudzums
 Durvju maiņa  
1.Esošo durvju demontāža un utilizēšanagab.10,00
2.Ugunsdrošo durvju (ar pašaizveres mehānismu un slieksni) piegāde un montāžagab.10,00
3.D – 1  EI30 divviru 2280×1440, aktīvā vērtne ar stiklugab.1,00
4.D – 2  EI30 divviru 2100×1440, aktīvā vērtne ar stiklugab.3,00
5.D – 3  EI30 divviru 2000×1340, aktīvā vērtne ar stiklugab.3,00
6.D – 4  EI30 2050×950gab.2,00
7.D – 5  EI30 1950×990gab.1,00
8.Durvju aiļu apdaregab.10,00
 Kāpņu telpu remonts  
9.Sienu un griestu špaktelēšana, slīpēšanam2483,54
10.Sienu un griestu krāsošana 2xm2483,54
11.Margu atjaunošana un lakošanat.m.63,00
 Gaiteņa remonts  
12.Ventilācijas caurules apšūšana ar reģipsim224,50
13.Sienu un griestu špaktelēšana, slīpēšanam2287,00
14.Sienu un griestu krāsošana 2xm2287,00

Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu klātienē un precizēt specifikāciju sarakstā norādītos darbu apjomus.

Tāmē jāiekļauj tabulā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

Atbildēt