Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā

Salacgrīvas vidusskolai nepieciešams veikt logu mazgāšanu Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Darbu izpilde no 24.līdz 31.augustam

Uzaicinām līdz 2020.gada 20.jūlija plkst.12.00 iesniegt cenu piedāvājumu.

Piedāvājumus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: skola@salacgrivasvsk.lv.

Kontaktpersona: Tatjana Kondratjuka, tālr. + 371 20140125, e-pasts: tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv.

Tehniskā specifikācija :

Pasūtītājs: Salacgrīvas vidusskola

Objekta adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Darbu veids: āra logu mazgāšana, palodžu un rāmju tīrīšana no ārpuses .

Nr.p.k.Darba nosaukums  MērvienībaDaudzums
 1.Skolas ēkas stāviskaits5
 2.Sporta zāles stāviskaits2
 3.Logu platībam2936

Atbildēt