Tikšanās ar lībiešu valodnieku un dzejnieku

14. maijā Salacgrīvas vidusskolā viesojās LU Lībiešu institūta vadītājs, viens no lībiešu valodas pratējiem Valts Ernštreits, kurš pastāstīja skolēniem par lībiešiem, viņu nodarbošanos, lībiešu sentautas likteni un lībiešu valodas klātbūtni mūsdienās.

40 minūšu nodarbībā uzzinājām, kas kopīgs lībiešu valodai ar igauņu un somu valodu, kāpēc Limbažu novada karogs ir līdzīgs lībiešu karogam un kāpēc igauņu, somu un lībiešu himnai ir viena melodija.

V. Ernštreits skolēniem atklāja, cik daudz vārdu latviešu valodā ir aizgūti no lībiešu valodas, piemēram, sēne, vajag, maksāt, vai, māja, pīlādzis u.c., kā arī pastāstīja, ka, mainoties laikiem, vietvārdi (apdzīvotu vietu nosaukumi, mājvārdi) tiek saglabāti un tie mūsdienās sniedz ziņas par lībiešu apdzīvotajām teritorijām, proti, Limbažu novadā lībiskas cilmes vietvārdi ir Ainaži, Ķirbiži, Korģene, Kuiviži, Kuiķule, Lēdurga, Puikule, Umurga, kas liecina par lībiešu valodas vēsturisku klātbūtni.

Nodarbības beigās tika norunāts skaitāmpants lībiešu valodā, sniedzot iespēju dzirdēt izzūdošo valodu.

No sirds pateicamies V. Ernštreitam par saturīgi bagāto un pilnvērtīgo nodarbību!

Aicinot izzināt savas saknes un piederību,

Ilze Saklaure

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Foto: L.Siliņa, V. Ernštreita prezentācijas materiāls

Atbildēt