Tehnisko prasmju darbnīcas

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, kas tiek realizēts Salacgrīvas vidusskolā sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, 13.novembrī ar Salacgrīvas vidusskolas 2. un 5. klašu skolēniem tikās SIA “Mazā Brīnumzeme” lektors Edmunds Sprūdžs, ievērojot valstī izsludinātos drošības pasākumus.

Individuālo kompetenču pasākumi ir 2 daļīgas nodarbības, kuru laikā skolēni kopā ar meistaru izzina un izdiskutē prasmju un jaunu iemaņu apgūšanas nozīmi.

Sākumskolas 2.klašu skolēni piedalījās tehnisko prasmju darbnīcā “Elektronika un lodēšana”, bet 5. klašu skolēni jaunas zināšanas un prasmes apguva darbnīcā “Mehatronika”.

Kas ir lodēšana un kādi instrumenti nepieciešami, lai to veiktu?

Kad skolēni iepazinuši jaunos darba rīkus, izrunājuši kopā ar lektoru drošības noteikumus, tad laiks uzsākt praktisko nodarbību – individuālo darbu, ar elektronikas montāžas instrumentiem.

Skolēni dzirdēja jaunus un pilnīgi svešus jēdzienus – “elektriskās shēmas lasīšana, rezistors, tranzistors, gaismas diodes un marķējums.”

Tikai retais otrklasnieks bija dzirdējis arī par lodēšanu, taču šajā nodarbībā visi Salacgrīvas vidusskolas otrklasnieki lodēja un izgatavoja elektronisku ierīci – gaismas jūtīgu “vabolīti”, kas palika skolēna īpašumā.

Mehatronika apvieno trīs nozares – mehāniku, elektroniku un datortehniku. Piektklasnieki pagaidām ar šo virzienu saskarās maz, tādēļ šodien viņiem bija lieliska iespēja iepazīties ar mehāniku un elektroniku.

Tehnisko darbnīcu laikā skolēni praktiski iepazina elektronikas darbības jomas, kas veicināja teorētisko zināšanu sasaisti ar praktisko darbību.

Atbildēt