Skolotājai Maigai Lindei-90

3.aprīlī ilgadīgā sākumskolas un matemātikas skolotāja Maiga Linde svinēja savu 90.jubileju. Pati jubilāre vairākkārt neticīgi pieminēja šo skaitli.

Apbrīnojams dzīvesprieks, optimisms un rosība strāvo no skolotājas, kura joprojām kopj savu dārzu, ada cimdus un zeķes, seko līdzi savu mazbērnu un mazmazbērnu gaitām. Skolotāja lepojas ar saviem 10 mazmazbērniem, kuri visi pulcēsies ģimenes saietā sestdien.

Skolotāja uztur ciešus kontaktus gan ar savām bijušājām kolēģēm, gan sākumskolas skolotājām, kuras sirsnīgi sauc par “rūķīšiem”. Viņa neaizmirst apsveikt draugus jubilejās, ir apguvusi arī telefona funkcijas, lai saņemtu bildes un video.

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ!

Atbildēt