Skolas iekšpagalmā …

Ir noslēdzies (pirms mēneša) lielais skolas iekšpagalma remonts – kanalizācijas sistēma ir ieguvusi atjauninājumus, tauku ķērājs gatavs pildīt savas funkcijas, paldies Salacgrīvas administrācijas tehniskajai nodaļai!

Ir labiekārtots skolas iekšpagalms – jaunās mēbeles gatavas piedalīties āra nodarbībās, interesantās velosipēdu novietnes padara pagalmu jautru un modernu, zaļā augu zona priecēs ikvienu skatienu – paldies par uzraudzību un dalību šajos darbos saimniecības daļas vadītājai Tatjanai Kondratjukai un ainavu arhitektei Gundegai Upītei – Vīksnai.

Paldies par darbu SIA AJ “Real Estate”.

Paldies Salacgrīvas novada domei (tagad – Salacgrīvas administrācija) par piešķirto finansējumu.

Atbildēt