Salacgrīvas vidusskola – starptautiskā pētījuma “IEA ICILS 2023” dalībskola

Laika periodā no 2023. gada marta līdz 2023. gada maijam Salacgrīvas vidusskola piedalījās IEA Starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījuma (IEA ICILS 2023) īstenošanā. Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas izglītojamo IKT prasmes, zināšanas un kompetences. Apkopotie pētījuma rezultāti tiks paziņoti 2024. gadā.

Atbildēt