Salacgrīvas vidusskolā īsteno tehnisko prasmju darbnīcas

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, kas tiek realizēts Salacgrīvas vidusskolā sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, 29.septembrī ar Salacgrīvas vidusskolas 1., 3.-4., 10.-11.klašu skolēniem tikās SIA “Mazā Brīnumzeme” lektors Edmunds.

Sākumskolas bērni piedalījās tehnisko prasmju darbnīcā “Roboti un elektronika”, bet 10.-11.klašu jaunieši jaunas zināšanas un prasmes apguva darbnīcā “Pneimatika – liekam gaisu pie darba”.

Lektors gan izskaidroja, gan parādīja kā darbojas dažādi roboti. Izpētot robotu uzbūvi un funkcionalitāti, skolēni uzzināja par elektronisko shēmu darbību, materiāliem, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kas noderēs šādu elektronisko robotu izveidē.

Tehniskajā darbnīcā “Pneimatika – liekam gaisu pie darba”, jaunieši atkārtoja zināšanas vēsturē, diskutējot par ražošanas automatizācijas un industriālās revolūcijas attīstības gaitu.

Nodarbības laikā tika gūtas zināšanas par to, kas ir pneimatika, kur to izmanto, kādi ir pneimatikas fizikālie pamati un praktiskā darbībā testēts pneimatikas komplekts.

Tehnisko darbnīcu laikā bērni un jaunieši praktiski iepazina elektronikas un pneimatikas darbības jomas, kas veicināja mācību stundās gūto teorētisko zināšanu sasaisti ar praktisko darbību.

Apgūtās zināšanas noteikti veicinās skolēnu interesi par eksakto zinātņu jomām. Nākamā nodarbība plānota 16.10.2020., tā paredzēta 2. un 5.klašu skolēniem.

Sanita Šlekone

Atbildēt