Salacgrīvā būs Eiropas jauniešu parlamenta sesija

Salacgrīvā šogad notiks Eiropas Jauniešu
parlamenta (EJP) Latvijā 15. nacionālā
konference. Tieši šī pilsēta izvēlēta galvenajai
sesijai no četrām, kas notiek ik gadu.
To mērķis ir dot jauniešiem iespēju iepazīt
citas kultūras, apgūt valodas, kā arī neformālās
izglītības metodes.
EJP ir ar politiskām organizācijām nesaistīta
nevalstiskā organizācija, kurā iesaistījušās
40 valstis, arī tādas, kas nav
Eiropas Savienības sastāvā. Katrā no tām
notiek reģionālās sesijas un viena galvenā
sanākšana, kas jau ir starptautiska. Arī
Salacgrīvā augustā varēs sastapt jauniešus
no dažādām valstīm. Pasākumu organizēs
nevalstiskā organizācija Tellus. Viņi Salacgrīvā
viesojās jau pērnā gada nogalē, kur
līdzdarbojās pirmās novada jauniešu konferences
Izmēģini neformālo izglītību rīkošanā
kopā ar vietējā iniciatīvu centra Bāka
aktīvistiem.
Tellus pārstāve Nora Jēkabsone pastāstīja,
ka jaunieši paši brīvprātīgi veic visus
aptuveni nedēļu ilgajai konferencei nepieciešamos
sagatavošanās darbus, sākot ar
transporta un ēdināšanas organizēšanu. Pēc
tam sapulcējas dalībnieki, izveido komandas,
notiek to saliedēšanās un darbs, meklējot
risinājumu kādai aktuālai problēmai.
Taču galvenā daļa ir ģenerālā asambleja un
debates. To laikā savs risinājums publiski
jāprezentē un jāaizstāv. N. Jēkabsone teic,
ka to darīt jauniešiem 16 līdz 25 gadu vecumā
nav viegli, bet tā ir vērtīga pieredze.
Lai nonāktu galvenajā konferencē, jauniešiem
dalība jānopelna ar savu aktivitāti
un dalību reģionālajos pasākumos. Ja vietējie
to nebūs darījuši, viņiem būs iespēja
pretendēt uz dažām vietām, kuras parasti
atstāj brīvas. Tās tiek piešķirtas konkursa
kārtībā, jauniešiem rakstot motivācijas
vēstules. Taču katrā ziņā sadarbība ar Bāku
būs, un arī vietējie jaunieši tā vai citādi tiks
iesaistīti norisēs.
Linda TAURIŅA(Auseklis)

Atbildēt