Pievienojies mūsu kolektīvam

Salacgrīvas vidusskola – tradīcijām bagāta, radoša, mūsdienīga un mainīga. Skola, kurā katram skolēnam ir piedāvāta iespēja piedzīvot savu personīgo izaugsmi.

Skola, kura balstīta uz skolēnu un skolotāju zināšanu, prasmju un talantu pilnveidi un savstarpēju sadarbību. 

Nākamajā mācību gadā mēs gaidīsim aizrautīgus un pozitīvus skolotājus un kolēģus, kas mācīs:

– ķīmiju 8. – 12.klasē,

– latviešu valodu un literatūru 10. – 12. klasē

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim  e-pastā skola@salacgrivasvsk.lv vai iesniedzot personīgi lietvedei (adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads).

Pieteikums iesniedzams ar norādi “Skolotāja vakancei”.

Tālrunis informācijai: 23278656 (direktore).

#teirdarbs

Atbildēt