Pievienojies Jaunsardzei

Pirmdien 4.-12.klašu skolēni tikās ar jauno Jaunsardzes instruktoru mūsu skolā A.Cānu, kurš šajā amatā nomaina Ojāru Liedeskalniņu un Valēriju Ozolu. Viņš iepazīstināja skolēnus ar to, kādas prasmes skolēni var apgūt , pievienojoties vislielākajai brīvprātīgo kustībai.

Turklāt Salacgrīva ir vienīgā vieta Latvijā , kur var apgūt ne tikai Jaunsardzes, bet arī jungas programmu. Tepat Kuivižu ostā programmas ietvaros jungas dodas laivu braucienos pa jūru pārbraucienos ar jollām, apgūst peldēšanu un burāšanu, mācās navigācijas pamatus un neaizmirst apgūt arī sauszemes īpatnības.

Latvijas jauniešu valstiskā apziņa un personiskās līdzdalības sajūta ir pamatnosacījums stabilas un drošas valsts attīstībai. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība. Katram jaunsargam, pēc svinīgā solījuma nodošanas, tiek izsniegts jaunsarga formastērps.

Jaunsargu ikdiena ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apgūšana, iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus un veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu.

Ar Jaunsardzes programmu varat iepazīties šeit:

https://jc.gov.lv/lv/macibu-programma/paraugprogramma

Mērķauditorija un uzņemšanas nosacījumi

  • Jaunsargu interešu izglītības mērķauditorija ir jaunieši no 10 līdz 21 gada vecumam.
  • Jaunsardze ir visiem pieejama, dalībniekus saliedējoša platforma, kurā bērni un jaunieši iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas, kas viņiem noder gan skolā, gan turpmākajā dzīvē.
  • Jaunsardzes kustības pamatprincips ir atvērtība, tās dalībnieki netiek dalīti pēc tautības, sociālā slāņa, dzimuma un citiem kritērijiem, un visiem ir nodrošinātas vienādas iespējas apgūt interešu izglītības programmu.
  • Dalībai Jaunsargu interešu izglītības programmā nav nepieciešamas speciālas priekšzināšanas, tomēr jāņem vērā, ka programma ir ilglaicīga un tās saturs attīstās, balstoties uz iepriekšējos gados apgūto. Līdz ar to, iesaistoties Jaunsardzē 13 un vairāk gadu vecumā, var rasties nepieciešamība individuāli (saskaņojot ar savu jaunsargu instruktoru) apgūt atsevišķus iepriekšējo gadu mācību vielas elementus.(No mājas lapas: https://jc.gov.lv/lv/jaunsardze)

Aicinām pieteikties Jaunsardzē, aizpildot pieteikuma anketu . Daži skolēni jau anketas ir saņēmuši, bet , ja nepieciešams, jautāt I.Ciršai. Saņemot iesniegumus, plānosim par iespējami labāko nodarbību laiku.

Atbildēt