Pašpārvalžu aktivitātes

Pēdējā laikā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts pašpārvalžu darbībai. Ir prieks, ka ir izveidojusies biedrība, kas veicina pašpārvalžu konsultantu un dalībnieku izglītošanos. Arī Valsts izglītības un satura centrs piedāvā dažādus metodisku materiālus. Lielu atbalstu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

18.augustā notika Pašpārvalžu konsultantu salidojums. FB lapa “Pašpārvalžu atbalstam” raksta: “Turpināt regulāri, katru gadu un vēl biežāk! Ar tādu kopējo noskaņu noslēdzies pašpārvalžu konsultantu profesionālās pilnveides seminārs “Salidojums”, pulcējot vairāk nekā 70 aizrautīgus un pašpārvalžu attīstībā ieinteresētus dalībniekus no visas Latvijas. Jaunas zināšanas par darbu ar pašpārvaldi gada sākumā, tematiskās darbnīcas par visdažādākajām tēmām, iespēja satikt citus konsultantus, izteikt viedokli, garšīgi paēst, iepazīties ar resursiem, ievilkt elpu pirms jaunā mācību gada un vēl, un vēl! Arī mums tik ļoti vērtīgi – satikt visus klātienē un dzirdēt, kas pašpārvaldēs visā Latvijā notiek un ir aktuāls.”

Arī man bija iespēja piedalīties šajā salidojumā. Iedvesma jaunajam mācību gadam ir gūta, iegūti jauni kontakti, satikti novada kolēģi, izbaudītas Kozy Eats lieliskās vegānās uzkodas un pusdienas.

Papildus iedvesmai no salidojuma Salacgrīvas vidusskolas Skolēnu ministrijas darbu veicinās arī jaunais projekts KONTAKTS ar 1200 EUR finansiālu atbalstu ( paldies komandai, projekta rakstītājiem – Lienei Damsonei, Dignai Gruzdiņai un Esterei Zvejniecei!)

Inta Cirša, Skolēnu ministrijas konsultante

Atbildēt