Pasākums “Pēdējais zvans” 9.klasēm

“Laiks, kā ierasts, maršē tālāk

Citur lāpīt debesis …” /G.Račs/

Ir laiks. Ir pienācis laiks, kad 9.klašu skolēni nonākuši pirmās izvēles priekšā. Ir laiks pieņemt pareizos lēmumus, ir laiks iet uz priekšu!

Sakām PALDIES par raibumraibiem deviņiem gadiem daudzajiem devītklasniekiem (tik sen nav bijušas trīs paralēlās klases:), PALDIES viņu vecākiem par atbalstu un sapratni, PALDIES pedagogiem par skolēnu zināšanu krātuves uzpildīšanu, PALDIES klašu audzinātājām – SANDRAI BĒRZIŅAI, INDĀRAI CEIKAI – BORĪTEI un DACEI KAŠAI.

Par laiku un izvēlēm, par kopā pavadītajiem gadiem, par sasniegumiem un prieku ar skolēniem sarunājās direktore Sanita Strauberga un direktores vietniece audzināšana jomā Inta Cirša.

9.klašu skolēni atrādīja sevi – ko tad paveikuši skolā 9 gadu garumā? Interesantajos video bija vērojami interesanti kadri:) Mums prieks, ka skolā var paveikt tik daudz!

Klašu kolektīvi pateicās visiem pedagogiem un skolas darbiniekiem, dāvājot pavasarīgos ziedu pušķus, iestādītu naudas kociņu (ar piebildi, lai skolotājiem pietiek finansējuma:), vēlējumus, savu roku darinājumus kokā, personalizētas kartītes un dziedot.

8.klašu skolēni un viņu audzinātājas Mārīte Jankovska un Vineta Dance apsveica devītklasniekus un atsauca atmiņā dzīves gudrības, kas bija jāievēro uzsākot skolas gaitas 1. klasē, un dziedot dziesmu par alfabētu.

Lai skan zvans uz pēdējo mācību stundu šajā mācību gadā.

Lai veiksme un izdošanās eksāmenus kārtojot!

Lai notiek pareizās izvēles, lai piepildās skolēnu maģiskais vārds “saies”!

Uz tikšanos izlaidumā un nākamajā mācību gadā, uzsākot jaunu mācību posmu mūsu vidusskolā!

Atbildēt