PALDIES Reinim Maurītim par dāvinājumu savai skolai

Salacgrīvas vidusskolas absolvents, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas katedras docētājs Reinis Maurītis ir viens no mācību materiāla “Mūzika 7. klasei” autoriem. Šī mācību grāmata un darba burtnīca ir vērtīgs materiāls skolēniem, lai turpinātu apgūt mūzikas valodas elementus, dažādām mūzikas kultūrām raksturīgos mūzikas izteiksmes līdzekļus, tautas tradīcijas un jaunrades eksperimentos izprastu laikmetīguma un tradīciju saikni. Autori izstrādājuši samērīgu proporciju starp laikmetīgās, tradicionālās un klasiskās mūzikas piemēriem, lai vienlaikus paplašinātu skolēnu pieredzi par pagātnes vērtībām, aktualizētu izpratni par tagadnes norisēm un modelētu nākotnes attīstības iespējas. Mācību saturā ir iekļautas gan latviešu, gan citu tautu tautasdziesmas, dažādu komponistu oriģināldziesmas, tradicionālo un populāro dziesmu piemēri.

Liels paldies Reinim Maurītim, kurš savai Salacgrīvas vidusskolai dāvinājis izstrādāto mācību materiālu “Mūzika 7. klasei”! Tas būs ļoti noderīgs mūzikas mācību stundās.

Atbildēt