Atbalsts

Salacgrīvas vidusskolā turpinās darboties Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, īsāk – PuMPuRS. Aicinām vecākus un jauniešus iepazīties ...Lasīt tālāk