Vides kodekss

Vides kodeksu šoreiz neveidoja Ekopadome, bet Salacgrīvas vidusskolas 12.v klases skolēni, kuri Sanitas Straubergas radošās rakstīšanas stundās sacerēja dzejoļus par ekotēmu. Ekopadome, konsultējoties ...Lasīt tālāk