Mārtiņdienas pagrabā…

PAGRABS – tur, kur Pelēm jautrāk, tur, kur bagātīgie rudens krājumi, tur, kur bērni retu reizi ieiet:)

Šogad Mārtiņdiena mums pagrabā! Čaklie sākumskolas skolēni, piedaloties rudens gardumu sagādāšanā, atrādīja, kas tad slēpjas mūsu pagrabos.

Peļu mamma un Peļu paps visas dienas garumā muzicēja, dziedāja, rotaļājās, sarunājās ar skolas pelēniem, kuri atrādīja, ko un kā prot sagatavot vakarēšanai jeb kopīga laika pavadīšanai gimenē – skaitīja un dziedāja, minēja un atbildēja.

Kad pagrabs piepildīts ar salacgrīviešu gardumiem, laiks domāt – kā apkopot sagatavoto?

Šeit talkā nāk lielā skola – Ekoskola, kura atbild par Rīcību dienu organizēšanu.

Rīcību dienas notiks no 15. novembra – 28.novembrim un to sauklis šogad ir “Īstais brīdis sākt ...” .

Mūsu skolā “Īstais brīdis sākt lietot sezonālos dārzeņus!”

Ar prieku sagaidīsim visus skolēnus skolā 15.novembrī un tad, lai top Salacgrīvas vidusskolas lielā rudens gardumu recepšu grāmata.

Par bagāto Mārtiņdienu rūpējās skolotāji – Vineta Dance, Laura Ilvesa, Dace Kaša, Baiba Runce, Līga Tauriņa, Laimdota Pelše.

Peļu mamma – Vineta Dance

Peļu paps – Vitālijs Bogdanovičs

Pagrabu cēla Guntars Ūdris un Ojārs Kļaviņš

Pagrabu piepildīja 1. – 3.klases skolēni kopā ar atsaucīgajiem vecākiem.

Lai bagāta, kas bagāta

Mārtiņdiena – tā bagāta!

Visu redzēja, dzirdēja, bildēja un pierakstīja Iveta Kupča

Atbildēt