Mārtiņdienā

Šī diena, 10. novembris, pēc saules kalendāra iezīmē viduspunktu starp Miķeļiem – rudens saulgriežiem un Ziemassvētkiem – ziemas saulgriežiem.

Savā skolā šogad šos svētkus atzīmējām 7. novembrī, jo  ciemos gaidījām jaunos draugus no Igaunijas. Šie skolēni uzsāka sadraudzību ar mūsu skolas 3. b klasi un klases audzinātāju Lauru Ilvesu.

Kad mūsējie ieskandinājuši svētkus, tad ar laba vēlējumiem visus uzrunā skolas direktore Sanita Šlekone un sākumskolas MK vadītāja Vineta Dance, kura pastāstīja, ka igauņi vairāk atzīmē Katrīnas dienu (25.novembris), tādēļ viesi šodien gribot redzēt kā mēs – latvieši atzīmējam Mārtiņdienu. Arī Iagunijā ir šāda diena Mardipaev, 11.novembrī, un līdzīgi kā pie mums bērni staigā pa mājām, dziedot, stāstot mīklas un vācot dažādus saldumus.

Mūsu bērnu ausīm netradicionāli šajā dienā skanēja dūdu skaņas, ko izpildīja igauņu folkoras kopas skolotāja, bet skolēni tikmēr dejoja līdzīgu deju kā latviešiem “Cūka driķos…”

Mārtiņdienā beidzas klusais – veļu laiks, tāpēc svētki ir pilni jautru, skaļu izdarību – budēļi jeb ķekatas, kas turpinās līdz pat meteņiem. Arī pie mums šogad liela jautrība – masku parādei gatavojušies gandrīz visi sākumskolas skolēni un skolotājas:)

Ķekatu tēli simbolizē mirušos garus, kuri saimniecībai nes svētību un pārticību, cerēsim, ka arī mūsu saimniecībā būs gana daudz svētības un pārticības, par to paldies sakām un teiksim mūsu skolēnu vecākiem.

Mārtiņbērni pārģērbjas dzīvnieku: kazas, vilka, lāča, dzērves, kā arī – siena kaudzes, nāves, čigānu maskās.

Noslēgumā igauņu draugi mums iemācīja interesantu rotaļu – sasveicināšanās ar dažādiem ķekatu tēliem, sveicinās tik ilgi, kamēr tos visus pārvilina no vienas puses uz otru 🙂

Būtiski, ka Mārtiņos arī vecāki un vecvecāki iesaistījās svētku sagatavošanas procesos, kopīgi ar bērniem gatavojot maskas un preces mūsu ikgadējam tirdziņam.

Šis ir laiks, lai rastu iespēju pabūt kopā ar ģimeni, kopīgi atminoties senās latviešu tradīcijas. Tātad tagad – uz tirgu!

Rudenīgais drūmums bieži cilvēkos rada depresīvas, pelēkas domas, taču varam mācīties no senajiem latviešiem, kuri, beidzoties rudens darbiem, sevi garīgi un fiziski attīstīja un kopīgi lustējās.

Izdomā – kā tu izkrāsosi savu ikdienu!

 

 

Atbildēt