“Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem

Līdz 2024. gada 24. martam profesionāļi ar augstāko izglītību ir aicināti pieteikties darba vidē balstītām pedagoģijas studijām “Mācītspēks”, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju.

”Mācītspēks” jau piekto gadu pēc kārtas aicina pieteikties interesentus ar augstāko izglītību pārkvalificēties un kļūt par skolotājiem – ieguldīt mūsu nākotnes sabiedrībā, un kā pedagogiem radīt pašus labākos apstākļus jauniešu izaugsmei,” norāda Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne prof. Linda Daniela.

“Mācītspēks” sevī ietver divus mācību posmus. Pirmajā gadā klātienes studijās piektdienās Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē dalībnieki apgūst pedagoģisko psiholoģiju, skolotāja profesionālo darbību un mācību jomas metodiku. Pirmajā gadā topošie skolotāji strādā 14 līdz 21 kontaktstundu lielu slodzi izvēlētajā skolā. Pēc skolotāja kvalifikācijas ieguves (pirmajā gadā) dalībniekiem ir iespēja otrajā gadā papildināt savas zināšanas vienā no piedāvātajām profesionālās kompetences pilnveides programmām Latvijas Universitātē.

Visa mācību procesa laikā skolotājiem ir pieejams papildu atbalsts, kurators un mentors, kuru nodrošina pati skola, lai ievadītu jauno pedagogu darbā, palīdzot ar tehniskām iemaņām, kā, piemēram, E-klases apguvi, un stundu vērošanu. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts arī supervizors. Visu mācību laiku skolotāji saņem arī stipendiju, lai varētu nestrādāt pilnu slodzi un sekmīgi pabeigtu mācības.

Par “Mācītspēks”

Darba vidē balstītas pedagoģijas studijas “Mācītspēks” iekļauj 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” apguvi pirmajā jeb kvalifikācijas gadā un otro jeb indukcijas gadu, kura ietvaros skolotāji turpina profesionālo pilnveidi vienā no četrām profesionālās kompetenču pilnveides mācību programmām Latvijas Universitātē.

Plašāka informācija par “Mācītspēks” ir pieejama www.macitspeks.lu.lv, savukārt par citām pedagoģijas studiju iespējām – un www.esiskolotajs.lu.lv. “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte.

Atbildēt