Mācību gada noslēgums

No 24.maija līdz 30.maijam skolā mācību process tiek organizēts citādāk.

Skolas solus un mācību grāmatas aizstāsim ar darbošanos mācību priekšmetu jomās, stacijās un aktivitātēs.

24.maijā – sporta un veselības joma. Sporta pedagogi kopā ar vecāko klašu skolēniem sagatavojuši āra komandu spēles, viktorīnas un stafetes.

25.maijā – valodu joma. Darbs notiks latviešu valodas, angļu valodas, vācu valodas un krievu valodas darbnīcās.

26.maijā – dabaszinātņu joma. Šajā dienā skolēniem tas gods parādīt erudīciju eksaktajos mācību priekšmetos, kā arī ieskatīties virtuālajā pasaulē caur 3D, iepazīstoties ar nodarbību “Mūzika un skaņa”, kuru atbalsta kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”.

29.maijā – mākslas, mūzikas, sociālo zinātņu, dizaina un tehnoloģiju joma.

30.maijā – klases audzinātāja diena (pārgājieni, ekskursijas, sabiedriski lietderīgais darbs skolā).

Sākumskolēni kopā ar savām audzinātājām dažbrīd pielāgosies “lielās skolas” dienas grafikam, dažbrīd domās paši un darīs paši:)

31.maijā visi tiksimies svinīgā pasākumā pie skolas galvenās ieejas un savās klasēs, lai saņemtu liecības, sudraba un zelta apliecinājumus, atzinības rakstus, lai saņemtu stipros vārdus no saviem skolotājiem, lai novēlētu viens otram brīnišķīgu vasaru!

Tikmēr jau tagad turēsim īkšķus par saviem skolas biedriem, kas mācās 9., 11. un 12. klasē, jo viņiem ir sācies lielo pārbaudījumu laiks. Veiksmi!

Paldies pedagogiem par plānošanu, iesaisti, ierosinājumiem un izpildi!

Skolas administrācija

Atbildēt