Īstenotās izglītības programmas

Nr.p.k.Izglītības programmaProgrammas licences numurs
1.Pamatizglītības programma (21011111)V_24
2.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)V_145
3.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)V_3016
4.Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)V_3017

MĀCĪBU STUNDU PLĀNS

Macibu-plans-1-.9.kl_.-2022-2023-VISC-21

Macibu-plans-1-.9.kl_.-2022-2023-VISC

Macibu-plans-58-2022-2023-VISC

Dabaszinatnu-joma

Valodu-joma