Loretai Annai Lielkalnei – 1. vieta Limbažu novada angļu valodas olimpiādē

APSVEICAM Salacgrīvas vidusskolas 11.D klases izglītojamo Loretu Annu Lielkalni ar iegūto 1. vietu Limbažu novada angļu valodas olimpiādē (11. klašu grupā)! Liels paldies Loretai Annai un skolotājai Intai Ciršai par ieguldīto darbu!

Atbildēt