Limbažu novada 2.klašu skolēnu konkurss

Aprīļa mēnesis Salacgrīvas vidusskolā noslēdzās ar ciemiņu uzņemšanu. Sagaidījām Limbažu novada 2.klašu skolēnus, viņu skolotājas un skolas direktorus, lai atjaunotu erudīcijas konkursu “2. klašu Prātnieku tikšanās”.

Lai Prātniekus varētu atšķirt un iepazīt, ienākot skolā, bija jāsameklē savs vārds, jāmāk pateikt no kuras skolas ir ieradies, lieli palīgi šajā brīdī bija 4.a klases skolēni – daļa zēnu pavadīja Prātniekus uz garderobi, meitenes palīdzēja tikt pie sava vārda, otra daļa zēnu Prātniekus pavadīja uz skolas aktu zāli.

Saulaino dienu atklāja mūsu skolas direktore Sanita Strauberga, kas aicināja uz nelielu interviju 2.klašu skolēnu pārstāvjus, jautājot, kas viņiem vislabāk patīk darīt skolā?

Ar dienas darba gaitu visus iepazīstināja Salacgrīvas vidusskolas sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Vineta Dance.

Novada katru 2.klasi pārstāvēja 2 skolēni, kuri savas zināšanas un prasmes pierādīja dažādās uzdevumu stacijās.

Visi Prātnieki tika “iešūpoti” jautājumu viktorīnā, kuru prasmīgi vadīja 11.d klases skolēns Rinalds Runcis. Taču punktus pareizi saskaitīja Rinalda klasesbiedrenes Nellija Zvejniece, Annija Migliņa, Līva Zariņa, Elīza Elizabete Gederta, Rūta Lūse, Anna Vinklere, Gabriela Nikonova un Sabīne Taube. Šīs meitenes turpināja arī prasmīgi vadīt konkursa stacijas.

Matemātikas stacijā bija nepieciešamas zināšanas par skaitļa sastāvu, laika mēriem, maģiskajiem kvadrātiem, ģeometrisku figūru perimetra aprēķināšanā. Šiem Prātniekiem pat sveša nebija Tangrama puzle.

Savukārt, latviešu valodas un dabaszinības stacijā nācās lasīt tekstus par norisēm dabā pavasarī, minēt mīklas un prast pupiņu valodu.

Prātniekiem ļoti patika radošās stacijas uzdevumi, kur precīzi bija jāizgriež mājiņa pēc šablona, tā jāsalīmē un jāierīko pagalms pēc pašu izdomāta dizaina.

Atpūtas brīdi Prātnieki izbaudīja Jautrajā stacijā, spēlējot spēli “Muzikālie krēsli” un “Uzcel torni!”. Spēles deva iespēju sadraudzēties arī ar skolēniem no citām skolām, kā arī nostiprināt savu draudzību un darbošanos kopā.

Prātnieku tikšanās noslēdzās ar smaidiem, ar laba vēlējumiem un Salacgrīvas vidusskolas sarūpētām piemiņas balvām – gudrības pūcēm, kas gatavotas 3D printerī (paldies skolotājiem Valdim Kupcim un Guntaram Ūdrim), pildspalvām (par piemiņu no dienas Salacgrīvas vidusskolā) un apliecinājumiem par šo dienu.

Ikviens bija uzvarētājs un ieguvējs. Tādi jutās arī mūsu skolas sākumskolas skolotāji un atbalsta komanda, kas gatavoja uzdevumus, plānoja, domāja, saiņoja un cienāja. Lai gūtu apliecinājumu tam, ka sanāk, katram mazam zobratiņam ir jāgriežas.

Paldies Limbažu novada sākumskolas metodiskās apvienības vadītājai Kristīnei Gaugerei par atbalstu.

Paldies Limbažu novada Izglītības pārvaldes speciālistei Ilzei Kapmalei par sadarbību.

Paldies visiem Limbažu novada 2. klašu pedagogiem par atbalstu, par sadarbību un smaidu.

Vineta Dance

sākumskolas MK vadītāja

Atbildēt