Lielā talka Salacgrīvas vidusskolā

Šogad Salacgrīvas vidusskola talkoja piektdienā, 26. aprīlī, lai varētu pabūt kopā kā kolektīvs un sakārtot savu tuvāko apkārtni, un  sestdienā varētu strādāt kopā ar savām ģimenēm. Talku plkst. 11.20 uzsāka 1. – 5. klašu skolēni un audzinātājas. Visi 1. – 2. klases  skolēni devās lasīt čiekurus, mizas, akmentiņus (oļus), lai papildinātu mūsu Sajūtu taku ar dabas materiāliem. Paši mazākie, bet strādāja ar ļoti lielu atbildības sajūtu! Abu trešo klašu skolēni sakopa gājēju un riteņbraucēju celiņu abas puses no skolas līdz kapiem. Salasīja ievērojamu daudzumu atkritumu! Skolēni bija gandarīti par labi padarītu darbiņu.

            Abu ceturto klašu skolēni kopā ar audzinātāju Vinetu Danci, Artūru Rebānu (11.v) un Markusu Zvejnieku (11.d) devās sakopt jūras krastu no Salacgrīvas vidusskolas līdz Krišupītei. Skolēni atgriezās mazliet piekusuši, bet gandarīti par padarīto. Tika savākts ievērojams daudzums atkritumu.

            5.a klases skolēni kopā ar skolotāju Gunu Meieri devās gar jūras krastu pretējā virzienā līdz molam, lai arī tur savāktu izmestos atkritumus.

            5.b klases skolēni kopā ar audzinātāju Lailu Olti un skolotāju Guntaru Ūdri sakopa skolas Sajūtu taku – sagrāba lapas, salaboja krēslus un izlika mazo skolēnu salasītos dabas materiālus. Tagad pašiem un citiem būs patīkami tur uzturēties!

Tad talku plkst. 12.30 uzsāka 8. – 12.klašu skolēni un skolotāji. 8. – 9. klases puiši vāca lielos, vēja nolauztos zarus skolas teritorijā esošajā mežiņā. Liels paldies 9.a klases puišiem, kas strādāja ar ļoti lielu atdevi!

            9. un 10. klase kopā ar Daigu Līcīti skolas iekšpagalmā izveidoja saulespuķu dobi, kas mūs visus priecēs vasaras otrajā pusē un septembrī, kad mēs visi atgriezīsimies skolā. Un protams, sirdī esam kopā arī ar mūsu ukraiņu skolēniem, cerot, lai viņu dzimtajā zemē atgriežas miers.

          

 Daži astotās klases puiši palīdzēja mūsu skolas saimniekam Ojāram iztīrīt skolas šķūni, aizveda nolietotās elektropreces un lielgabarīta atkritumus uz SIA ZAAO šķirošanas laukumu Salacgrīvā.

Dažas astotās klases, 9.b, 9.c, un 11. klases meitenes kopā ar skolotājām Ivetu Rozenbergu un Līgu Tauriņu apkopa skolas puķu dobes, ravēja un apgrieza nosalušos rožu krūmus. Tagad sakoptās puķu dobes priecēs gan pašus, gan garāmgājējus, gan arī skolas ciemiņus.

            Liels paldies jāsaka 9.a klases puišiem Armandam Seržantam, Olafam Kalniņam, Nikam Kalniņam un Leo Gusakovam par neatlaidīgo darbu stādot trīs rododendrus pie skolas ieejas. Rododendru stādus skolai dāvināja skolotāja Ilze Saklaure. Paldies!

            Liels paldies arī skolas saimniecības daļas vadītājai Tatjanai Kondratjukai par palīdzību talkas organizēšanā un visā uzraudzīšanā!

            Paldies visiem, kas atrada laiku un kaut nedaudz iesaistījās un atbalstīja skolas un tuvākās apkārtnes sakopšanu!

Kopā mēs esam spēks un varam izdarīt daudz!

Līga Tauriņa

Salacgrīvas vidusskolas Ekoskolas koordinatore

Atbildēt