Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”

Visa mācību gada laikā varam mācīties citādāk – ārpus klašu telpām. Šādas nodarbības atbalsta kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”, šī programma ir kompleksa, starpdisciplināra, kas katram skolēnam Latvijā ļauj iepazīt Latvijas kultūras vērtības.

7.maijā pie mums viesojās Artas un Mikus Abaroniņu sagatavotais projekts “TAUTASDZIESMA, KAS TU ESI?”, to vadīja dziedātājs IVO GRĪSNIŅŠ – GRĪSLIS.

Koncertlekcijas laikā tika atskaņotas jaunas, oriģinālas tautasdziesmu aranžijas, izmantojot dažādus mūsdienu mūzikas izteiksmes līdzekļus un stilus. Skolēni iepazina senos instrumentus kā cītaru, āžragu, vargānu, somas stabuli, baubeni, u.c. Ieklausījās, kā to skaņas saskan ar digitālo skaņu, jo drosmīgākie varēja kāpt uz skatuves un palīdzēt mūziķiem.

Visnepacietīgākā publika – pamatskolēni bija tie, kas dziedāja līdzi, atbildēja uz jautājumiem, uzstājās ansamblī kopā ar dziedātāju Ivo un dejoja uz skatuves.

Ja atnākot uz klasi skolotājs dzird, ka kāds saka: “Visas šīs dziesmas mēs mācījāmies mūzikā no galvas, lai gatavotos pārbaudes darbam.” Tad saprotam, ka ir pusaudži, kuri klausās, dzird un atceras.

Nodarbības dalībnieki – 5.a, 6.a/b, 8.b, 9.a/b/c, 12. klašu un ukraiņu skolēni (jautājums – ko darīja pārējie? Visa 2.semestra garumā pārējo klašu skolēni apmeklēja dažādas norises gan skolā, gan izbraukumos).

Teksts un foto:

Iveta Kupča

LSS koordinatore

Atbildēt