Nākamie skolēni skolā

Katru pavasari mēs uzņemam ciemos pirmsskolēnus no PII “Vilnītis”, lai parādītu, kas tā tāda lielā skola ir. Citādi to tikai redz pastaigājoties un no ārpuses.

Šo pienākumu parasti veic 4.klašu skolēni un viņu audzinātājas, jo tā nu ir lemts, ka tieši viņu vietā ienāks jaunais pirmklasnieks.

Arī šogad abas 4.klases, kuras gan ir kā viena vesela, jo viena klases audzinātāja, gatavi uzņemt pirmsskolēnus – sagatavoja skaistus apsveikumus, sadalīja pienākumus, kur un par ko stāstīs, ko uzsvērs, kas galvenais skolā, lai mazie brāļi un māsas nejūtas nedroši. Un, kamēr lielie kārto eksāmenus, visi pārējie devušies āra nodarbībās, tikmēr skolā ienāk mūsu jaunie skolēni.

Skolas direktore Sanita Strauberga kopā ar jaunajiem skolēniem skolas Sajūtu takā.

Paldies 4.a un 4. b klases skolēniem un viņu klases audzinātājai VINETAI DANCEI.

Iveta Kupča,

sākumskolas MK vadītāja

Foto: V.Dance

Atbildēt