Izzinošs pārgājiens – ” Randu pļavas”

Drīz darbu uzsāks ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai /8.3.2.2./16/I/001/ “Pētniecības programma”, kuru vadīs skolotāja Inta Soma.

“Tā būs iespēja organizēt un piedāvāt nodarbībās aktīvi darboties, izzināt pasauli pašam, nevis pieņemt gatavu modeli, būt pasaules pētniekam, kurš pats atrod pasaules kopsakarības. Tādēļ praktiskās nodarbības ir nozīmīgs rīks ne vien bērnu zināšanu līmeņa paaugstināšanai, bet arī emocionālās labsajūtas veicināšanai skolā. Tiks veidota tāda mācību vide un tādi uzdevumi, lai skolēniem rastos iespēja piedzīvot dabas zinātnes praktiski – iepazīstot, pētot un veidojot savu pasaules skatījumu, tādējādi bērnos attīstot zinātkāri. Praktiskām izzinošām nodarbībām ir liela nozīme arī bērnu savstarpējo attiecību veidošanā. Visa kopīgā darbošanās, kur bērni sanāk kopā, komunicē un kopīgi darbojas, veido viņu savstarpējās attiecības.”

Pirmie soļi tiek sperti 17. septembrī. Salacgrīvas vidusskolas 2. a klases skolēni kopā ar Dabas aizsardzības vides izglītības speciālisti Intu Somu un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatori Lindu Kauliņu devās uz Dabas lieguma teritoriju “Randu pļavas”.

Ejot  pa koka laipu, nokļuva līdz putnu vērošanas tornim,  uzkāpjot tornī  izmantoja binokļus un teleskopu, lai  vērotu sudrabkaijas, baltos un pelēkos gārņus, kā arī apjaustu  Randu pļavu plašumus ar tajos ieslēptajām lagūnām.

Tad devās pāri kustīgajai  pontona laipai, lai  nokļūtu smilšainā pludmalē.  Izmantojot noteicējus, iepazina kāpu augus, izdevās atrast pat ziedošu Jūrmalas debestiņu.

Baudot pusdienas, ievēroja principu “Ko atnesi, to aiznes”, jo atpūtas vietā nepalika ne iepakojuma maisiņi, ne saldumu papīri, bet tie visi tika aiznesti uz mājām.

Teksta un bilžu autore Inta Soma un Linda Kauliņa

Atbildēt