Iniciatīvā “Latvijas skolas soma” – piedalās arī mūsējie

6.septembrī arī Salacgrīvas vidusskolas lieliskā komanda (Krista Muciņa,  Marta Upīte, Elizabete Bērziņa, Egīls Kļuss,  Alise Sedleniece, Ksena Kokoreviča un Ance Kalniņa) piedalījās simtgades iniciatīvā ,,Latvijas skolas soma,,! Paldies par foto skolotājai Valentīnai Kalniņai.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” mērķis ir katram Latvijas skolēnam nodrošināt iespēju iepazīt un pašam pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Tās ietvaros skolēniem būs iespējams par iniciatīvas līdzekļiem apmeklēt dažādus izglītojošus pasākumus, kas norisināsies, piemēram: Latvijas muzejos, teātros, dabas objektos, zinātnes centros.

6.septembrī “Arēnā Rīga” norisinājās iniciatīvas atklāšanas pasākums. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.

Atbildēt