Iniciatīva “Kontakts” – izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalsts

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”

Darbību uzsāk jaunatnes projekts “Kontakts”, kuru finansē JSPA (Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra). Projekta mērķis ir  stiprināt Salacgrīvas vidusskolas pašpārvaldes  attīstību, iesaistot izglītojamos ideju projektu īstenošanā.

Salacgrīvas vidusskola ir skola ar daudzām un senām tradīcijām un iestrādnēm, kas nodotas no paaudzes paaudzē un joprojām ir aktuālas. Viena no tām – atbalstīt un motivēt skolēnus līdzradīt un veidot jauniešiem saistošu skolas vidi un aktivitātes. Iespēja līdzdarboties un izrādīt iniciatīvas skolēniem no 5. līdz 12. klasei ir skolēnu pašpārvaldē, kas Salacgrīvas vidusskolā tiek dēvēta par “Skolēnu ministrija” (turpmāk -SM).

 SM organizē jau tradicionālus pasākumus, piemēram, ‘’Raibā nedēļa” (1.-12.kl.), “Popiela”, kā arī iesaistās jaunu pasākumu norisē, kā “Ziemassvētku brīvā skatuve”.

Diemžēl SM aktīvu darbību ir ietekmējusi pandēmija un attālinātās mācības, skolēni ir atradinājušies no darbošanās un lēmumu pieņemšanas, kļuvuši kūtri, iniciatīvu izrāda tikai daži. Skolēnu aptauja, kas veikta 2022. gada maijā  rāda, ka daudzi skolēni nezina, kas ir skolēnu pašpārvalde, kas tai būtu jādara, tāpēc nevēlas iesaistīties.

Projekta seminārā un tā sagatavošanā  iesaistījās jaunietes, kuras turpina darbu projekta darba grupā. Izstrādē piedalījās arī Grēta Salmane, kura tagad turpina mācības citā mācību iestādē. Darba grupu papildina Nikola Ozoliņa, Amanda Baumane un Areta Līva Krūmiņa. Darba grupa jau divas reizes ir sanākusi kopā, lai pārrunātu projekta norises gaitu un plānotu tuvākos darbus:

  1. Apkopot pavasarī veiktās aptaujas par skolēnu pašpārvaldes darbību.
  2. Sagatavoties nodarbībām 5.oktobrī.
  3. Sagatavot anketas jaunajiem SM dalībniekiem.
  4. Sazināties ar Mazsalacas vidusskolu par iespējamo vizītes laiku.
  5. Sazināties ar Martu Danci par nodarbību par SM identitātes veidošanu.
  6. Plānot, kā papildināt informāciju par SM darbību skolas mājas lapā.

Darbam projektā gatavas Rūta Lūse, Kendija Grāvīte un Nikola Ozoliņa.

Iestādes pašpārvaldes (Skolēnu ministrijas) koordinators: Inta Cirša

Atbildēt