Informācija par necentralizēto eksāmenu norisi

Izglītojamajiem un personām, kuras piedalās eksāmena nodrošināšanā, jāievēro

  • Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās  situācijas izsludināšanu”,
  • Veselības ministrijas 2020. gada 12. maija ieteikumi Nr. IeNA/8 Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei,
  • “Ieteikumi 9. un 12. klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas laikā”,
  • kā arī Izglītības likuma 58.pants: “Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākumi. (1) Vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) ir pienākums:4) informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā.
  • Darbu izpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu.
  • Drīkst izmantot tikai valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.
  • Eksāmena laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni, personiskos dezinfekcijas līdzekļus.
  • Pie izglītojamajiem un personām, kuras piedalās eksāmena nodrošināšanā, no brīža, kad viņiem ir pieejams eksāmena materiāls, līdz eksāmena norises beigām nedrīkst atrasties ierīces (planšetdators, piezīmjdators, viedtālrunis, viedpulkstenis u. c. saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļi), kuras nav paredzētas Valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos.
Necentralizētie-eksāmeni

Atbildēt