Ilzes Kapmales fotogrāfiju izstāde Salacgrīvas vidusskolā

Latvijas daba ir bezgalīgi skaista savā daudzveidībā. Priecājamies, ka šo skaistumu iemūžina talantīgi līdzcilvēki. Aicinām Salacgrīvas vidusskolas vizuālās mākslas kabinetā aplūkot Ilzes Kapmales brīnišķīgo fotogrāfiju izstādi. Katrs attēls pārliecinoši atspoguļo autores mīlestību pret savu dzimto zemi un dabu. Lai katram no mums izdodas saskatīt to skaistumu, kas atrodas tepat blakus…

Sirsnīgs paldies Ilzei Kapmalei par skaisto izstādi, Ivetai Rozenbergai par izstādes noformējumu un Līgai Siliņai par izstādes iemūžināšanu fotogrāfijās.

Atbildēt