Iespēja pilngadīgām personām eksterņa statusā iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību!

Sveiciens visiem, kuri vēlas uzsākt mācības Salacgrīvas vidusskolā. Šī ir tieši tā vieta, kurā Tu vari justies kā savējais – būt piederīgs košajai Salacgrīvas vidusskolas saimei un gaidīts šajā skolā! Tagad piedāvājam papildus iespēju pilngadīgām personām iegūt vispārējo pamatizglītību un vidējo izglītību eksterņa statusā.

Ja izvēlējies kļūt par mūsējo, tad nepieciešams:

1. ierasties Salacgrīvas vidusskolā un uzrakstīt iesniegumu par mācību uzsākšanu;

2. iesniegt dzimšanas apliecības un pases kopiju (var nokopēt uz vietas skolā);

3. iesniegt līdzšinējos izglītības dokumentus un sekmju izrakstu;

4. medicīnas karti (ja tāda ir, ja nav – palīdzēsim).

 

P.S. Dokumentus vari iesniegt visu vasaru (informācijai – pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00 – 14.00). 🙂

Uz satikšanos Salacgrīvas vidusskolā!

Atbildēt