Ēnu diena 2020

Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu diena ir biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) preču zīme . Ēnu dienas laikā skolēni atrod un apmeklē kādu noteiktu darba vietu un vismaz 4 stundas vēro ēnu devēja darbu un pienākumus. Mērķis Attīstīt un pilnveidot individuālo karjeras vadību: plānošanas prasmes, apzināt savas intereses, darba proritātes un darba perspektīvas.

IETEIKUMI SKOLĒNIEM:

Interesējieties laicīgi par vēlamās profesijas darba vietu!

Iepazīstieties ar mācību materiāliem, darba lapām, aktuālo informāciju www.enudiena.lv un aiciniet ekonomikas, sociālo zinību skolotāju kļūt par Jūsu palīgu, konsultantu! Ja mājas lapā www.enudiena.lv neatrodiet interesējošas ēnu vietas, paši sazinieties iepriekš (vismaz līdz 1.februārim) ar potenciālo ēnu devēju, nosūtot savlaicīgi savu motivācijas vēstuli, kā arī sazvanoties ar ēnu devēju un pārliecinoties par ēnošanas iespējām.

Atrasto ēnošanas vietu reģistrējiet www.enudiena.lv, reģistrējoties kā “Pats atradu savu Ēnu devēju” dalībnieks.

Jautājiet rekomendācijas ēnu devējam! Ieteikumi skolotājiem Palīdziet skolēniem izvēlēties ēnojamo darba vietu un sagatavojiet Ēnu dienas

Ēnu dienas termini:

Ēnotājs jeb Ēna ir 1. – 12.klašu (arī profesionālo izglītības iestāžu 1. – 4. kursu) audzēknis, kas Ēnu dienā 4 – 6 stundas seko izvēlētās profesijas pārstāvim viņa darba gaitās un izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par profesionāli. Ēnotājam ir jāreģistrējas portālā, lai varētu pieteikties vakancēm.

Ēnot – process, kurā skolēns 4 – 6 stundas seko izvēlētās profesijas pārstāvim viņa ikdienas darba gaitās un izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par augstas raudzes profesionāli.

Ēnu devējs – uzņēmums, organizācija vai valsts institūcija, kas pieteikusies Ēnu dienai, dodot skolēniem iespēju ēnot savus darbiniekus. Ēnu devējiem ir jāreģistrē savas organizācijas profils, lai varētu izmantot portāla sniegtās iespējas un pieteikt vakances.

Ēnojamais – ikviens uzņēmuma, organizācijas vai valsts institūcijas (Ēnu devēja) darbinieks, kurš uzņem Ēnu un dalās savās profesionālajās zināšanās, prasmēs un darba pieredzē.

Vakance – Ēnu devēja pieteikts viena cilvēka – Ēnojamā – amats, kuru 1-4 skolēni-ēnotāji Ēnu dienas ietvaros varēs ēnot.

Šajā adresē varat atrast ēnu dienas vakances:

https://enudiena.lv/vakances

 

Atbildēt