Ekoskolu globālās rīcības dienas

EKOSKOLU GLOBĀLĀS RĪCĪBAS DIENAS
no 7. līdz 13. novembrim
Tēma “BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTE”

  • Nodarbība 3.un 4. klases skolēniem ar DIC speciālisti Intu Somu ( 1.novembrī)
  • Radošo darbu izstāde “BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTE PĒC 5, 10…GADIEM”
    ( zīmē, līmē, veido radošus darbus gan individuāli, gan grupās, gan kolektīvi visās klasēs). Izliek gaiteņos līdz 9.novembrim
  • Piekrastes izpēte (ar skolotāju Laimdotu Pelši)
  • Osta ( skolotāja Laimdota Pelše)
  • 7.novembra klases stundas tēma “BALTIJAS JŪRA SĀKAS TAVĀ MĀJĀ”
  • 11.novembris – “LATVJI, BRAUCIET JŪRIŅĀ!” (Patriotiskās dzejas festivāls kultūras namā)
  • Bibliokuģa dāvināto priedīšu stādīšana
  • Piedalīšanās Rīcības dienu noslēguma pasākumā-JVR programmas atklāšanas nodarbība (Diāna Zmičerevska)

ekoskola

Atbildēt