“Ēdam atbildīgi!” – ekopadomes pārstāvji tiekas ar interesentiem Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā

Šajā mācību gadā  Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā ir apskatāma jau otrā  Salacgrīvas vidusskolas skolēnu izstāde par pārtikas tēmu, tā informējot sabiedrību par pārtikas ietekmi uz vidi, uz cilvēku veselību. Šī tēma ir mācību gada mūsu ekoskolas tēma. Ir noslēdzies starptautiskais projekts “Ēdam atbildīgi!”, bet tas nenozīmē, ka nav arī turpmāk jādomā par mūsu atbildību. Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē – tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā. Salacgrīvas vidusskolas ekopadomes pārstāvji 24.aprīlī tika uzaicināti uz pilsētas bibliotēku, lai stāstītu un diskutētu par savu pieredzi, jo skolā ir skolēni, kuri ir gan veģetārieši, gan vegāni. Pasākumā piedalījās Diāna Zmičerevska, Elīna Gertnere, Linda Ivanova, Monta Mieze un Keita Megija Sproģe. Meitenes bija sagatavojušas prezentāciju gan par to, kādu ietekmi uz vidi atstāj lielais gaļas patēriņš pasaulē, gan runāja par ar veģetārismu saistītiem dažādiem mītiem, gan runāja par savu pieredzi.

Interesanti bija klātesošo uzdotie jautājumi, uz kuriem meitenes centās atbildēt un  kuri lika padomāt gan  pašām meitenēm, gan visiem klātesošajiem.

Notika diskusija, kurā ieguvēji bija visi. Pasākuma noslēgumā klātesošajiem tika parādīta sadarbībā ar Vides izglītības fondu un projektu “Ēdam atbildīgi!” tapušu video filmu “ Kā ēst videi draudzīgi? TOP 5 padomi” Filma bija kā secinājumi meiteņu stāstītajam. Meitenēm tā bija laba uzstāšanās pieredze, ar kuru viņas veiksmīgi tika gala.

Paldies Salacgrīvas pilsētas bibliotēkai par sadarbību! Paldies ekopadomes meitenēm!

Ekoskolas koordinatore Lolita Valaņina

Atbildēt