Darba līnijas/Garderobes noteikumi

16. decembrī 5.-12.klašu skolēni pulcējās darba līnijās. Skolas direktors atgādināja skolēniem par Iekšējās kārtības noteikumu (IKN) neievērošanu – uzvedību garderobēs, maiņas apavu nenēsāšanu, smēķēšanu, skolas atstāšanu. Domes kārtībnieki sastādījuši mūsu skolas skolēniem 8 administratīvos protokolus.

I.Cirša iepazīstināja ar garderobes noteikumiem, un atgādināja, ka IKN pilns teksts atrodams skolas mājas lapā. Tika atgādināts par it kā pašsaprotamām lietām- apavu tīrīšanu , ienākot skolā, plastmasas pudeļu saplacināšanu pirms iemešanas papīrgrozā( ar ūdeni pilnas pudeles jau nu nekādi nedrīkst izmest!), par papīru izmešanu makulatūras kastēs, par Ziemassvētku kartiņu rakstīšanu(daudzi skolēni nezina, kurā pusē aploksnei jāraksta adresāts), par Skolēnu padomi kā vietu, kas var risināt skolēnu problēmas.

Nobeigumā I.Cirša atgādināja par svētku sarīkojumiem – ģērbšanos, uzvedību , vidusskolēniem par pienākumiem balles laikā.

Lai mums izdodas skaista svētku nedēļa!

Salacgrīvas vidusskolas
Noteikumi garderobē

1.    Skolēni virsdrēbes atstāj skolas garderobē līdz pirmās mācību stundas sākumam.
2.    Virsdrēbēs skolēni neatstāj naudu, mobilo tālruni u.c. personīgās lietas.
3.    Garderobē drīkst atstāt maisiņu ar sportam nepieciešamo apģērbu un apaviem, ko paņem starpbrīdī pirms sporta stundas un noliek atpakaļ starpbrīdī pēc stundas. 1.-4.klašu skolēni sporta tērpus ņem uz klasēm.
4.    Skolēni paņem mācību piederumus no skapīšiem pirms pirmās stundas attiecīgajai mācību dienai vai līdz nākamās stundas 1.zvanam.
5.    Stundām sākoties klašu garderobes tiek slēgtas, skolēniem starpbrīžos nav atļauts uzturēties garderobēs, izņemot ejot uz bibliotēku. Garderobē atvērtas ir durvis ēdamzāles pusē.
6.    Skolēni virsdrēbes var saņemt tikai pēc mācību stundu beigām.
7.    Mācību stundu laikā skolēni individuāli virsdrēbes garderobē saņem uzrādot skolotāja vai skolas medmāsas rakstisku atļauju doties mājās.
8.    No oktobra līdz maijam skolēniem nepieciešami maiņas apavi, kuri tiek uzglabāti auduma maisiņos.
9.    Par kārtību garderobē atbild garderobiste.
10.    Garderobes darba laiks no 7.00-16.00. Pēc garderobes slēgšanas griezties pie dienesta viesnīcas administratores.